Ανακοινώσεις

2η Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για Σπουδές Erasmus+ το χειμερινό εξάμηνο 2024-2025

Σχετικά αρχεία 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024-2025 (917 kB)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-24

Σχετικά αρχεία ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ sign (387 kB)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας”, με κωδικό ΟΠΣ 6003868 στο Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής. Σχετικά αρχεία Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_ΠΤΝ ΨΘΙΣ469Β7Κ-Ρ99 (362 kB)

Πρόγραμμα Υποτροφιών PeopleCert

Σχετικά αρχεία Υποτροφίες PeopleCert 2ος κύκλος - Ανακοίνωση.pdf.pdf (2 MB)

Τσεχία: Χορήγηση υποτροφιών για θερινά προγράμματα σλαβικών σπουδών 2024

Σχετικά αρχεία ΤΣΕΧΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ (3 MB)ΤΣΕΧΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2024.pdf.pdf (84 kB)

Επικύρωση τροποποίησης οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003868, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024», αρ. πρωτ. πρόσκλησης 862/12-01-2024 (ΑΔΑ 9ΟΑ1469Β7Κ-ΜΚΙ)

Σχετικά αρχεία 509_7.2.1_Επικύρωση οριστικού πίνακα αξιολ προτ_Τμήμα Νηπιαγωγών_81143 (173 kB)

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους, Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81143 και Ε.Υ. την κ. Σκαλίδη Χαρίκλεια

Σχετικά αρχεία 508_7.2.21_Έγκριση οριστικού πίνακα_Τμήμα Νηπιαγωγών_81143 (170 kB)

Αναβολή διδασκαλίας μαθημάτων λόγω ασθενείας – Πλιόγκου

Τα παρακάτω μαθήματα της κ. Πλιόγκου δεν θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα λόγω ασθένειας. 0704Υ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ / ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 2202Υ –...   Περισσότερα

Ανακοίνωση – μάθημα 0919Ε – Ψηφιακοί Γραμματισμοί στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Ηλικία

Σχετικά αρχεία ανακοίνωση_Ψηφιακοί Γραμματισμοί στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Ηλικία (403 kB)

ΔΠΜΣ-ΔΝΕΓ, ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ 2023-2024 και ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ 2023-2024 και ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

© 2016 nured.uowm.gr