Εργαστήριο Μουσικής Πράξης

Το Εργαστήριο Μουσικής Πράξης φέρει ως σκοπό την επαφή των φοιτητών  με την τέχνη της μουσικής σε εκτελεστικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του εργαστηρίου προβλέπεται η δημιουργία φωνητικού και οργανικού συνόλου φοιτητών ΠΤΝ και στο οποίο α) θα διεξάγεται εκμάθηση τραγουδιών που αποτελούν μέρος της ύλης του μαθήματος «Παιδικό Τραγούδι και δημιουργικές μουσικές εφαρμογές σε προσχολικές ηλικίες», β) μουσικοπαιδαγωγικά δρώμενα που αποτελούν μέρος της ύλης του μαθήματος «μουσικοπαιδαγωγική». Πέραν τούτων διεξάγεται εκμάθηση έργων που ανήκουν στη νεοελληνική και διεθνή έντεχνη μουσική δημιουργία και αφορούν επιμέρους εκδηλώσεις του τμήματος και συγκεκριμένη κάθε φορά θεματολογία. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο εργαστήριο διεξάγεται α) εκμάθηση ορθής τοποθέτησης της φωνής και απόδοσης του εκάστοτε τραγουδιού όπως και β) εκμάθηση μουσικών οργάνων σε προκαταρκτικό επίπεδο (π.χ. κιθάρα συνοδείας) εφόδια που κρίνονται απαραίτητα για τους φοιτητές του τμήματος και μελλοντικούς παιδαγωγούς, σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, γ) επαφή των φοιτητών με την ελληνική μουσική παράδοση όπως και με τη σύγχρονη διεθνή και νεοελληνική έντεχνη μουσική δημιουργία, στοιχεία τα οποία οφείλουν να αποτελούν φορείς τους στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Πέραν αυτών, το φωνητικό και οργανικό σύνολο του ΠΤΝ καλύπτει το μουσικό μέρος εκδηλώσεων του Τμήματος, διοργανώνει συναυλίες, σεμινάρια και διαλέξεις καλλιτεχνών και μουσικοπαιδαγωγών εγνωσμένου κύρους όπως και έχει την επίβλεψη συνεδρίων υπό την αιγίδα του Τμήματος με θέμα την τέχνη και την επιστήμη της μουσικής.

© 2016 nured.uowm.gr