Διοικητικό Προσωπικό

Φωτιάδου Ελένη
Γραμματέας
23850-55100
efotiadou@uowm.gr

Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος
Γραμματειακή Υποστήριξη
23850-55101
kefthimiadis@uowm.gr

Μυρωνίδης Νικόλαος
Γραμματειακή Υποστήριξη
23850-55102
nmironidis@uowm.gr

Τερζή Παναγιώτα
Γραμματειακή Υποστήριξη Μεταπτυχιακού
23850-55115
pterzi@uowm.gr

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση