Δομή Προγράμματος

(με βάση το άρθρο 24 του Ν. 1268/82, το άρθρο 9 του Ν. 2083/92 και το άρθρο 1 του Ν. 188/94).

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική άσκηση στα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία και προαιρετική πτυχιακή εργασία. Το ΠΠΣ είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο, ώστε για τη λήψη του πτυχίου να απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Η κατανομή των μαθημάτων στα οκτώ εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες.

Τα μαθήματα διακρίνονται:
με κριτήριο τη δεσμευτικότητά τους σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά (ελεύθερης επιλογής)
με κριτήριο τον στόχο της διδασκαλίας τους σε εισαγωγικά και βασικής κατάρτισης-εμβάθυνσης
με κριτήριο το περιεχόμενό τους, στα γνωστικά αντικείμενα

 1. Μεθοδολογία έρευνας.
 2. Ιστορία της αγωγής και της εκπαίδευσης.
 3. Φιλοσοφία και φιλοσοφικές προϋποθέσεις της αγωγής.
 4. Ψυχολογία και ψυχολογικές προϋποθέσεις της αγωγής.
 5. Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση.
 6. Ειδική αγωγή.
 7. Παιδαγωγική.
 8. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης.
 9. Ελληνική γλώσσα.
 10. Λογοτεχνία.
 11. Ιστορία.
 12. Παράδοση και πολιτισμός.
 13. Πληροφορική.
 14. Μαθηματικά.
 15. Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
 16. Φυσικές επιστήμες.
 17. Αισθητική παιδεία.
 18. Μουσικοπαιδαγωγική.
 19. Θεατρικό παιχνίδι – Κουκλοθέατρο.
 20. Κινητική αγωγή.
 21. Διδακτική μεθοδολογία και πρακτική άσκηση.
 22. Ξένη γλώσσα.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος

© 2016 nured.uowm.gr