Ερευνητικά Εργαστήρια

Ερευνητικό έργο σε γνωστικά πεδία που αφορούν το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νηπιαγωγών διεξάγεται στο πλαίσιο των παρακάτω Εργαστηρίων:

  1. Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας (ΠΤΝ)
  2. Παίδων και Εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες: Ανίχνευση, αξιολόγηση, παρέμβαση-ΑΝΑΞΠΑ-ΑΜΕΑ (ΠΤΝ)
  3. Αγωγής για το Βιβλίο με τίτλο: «ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΕΙΟΝ» (ΣΚΑΕΠ)
  4. Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Αειφορία–Ε.Ε.Φ.Ε.Α (ΣΚΑΕΠ)
  5. Εικαστικών Τεχνών-ΕΕΤ (ΣΚΑΕΠ)
  6. Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση-ΔηΚαιΤε (ΣΚΑΕΠ)
  7. Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών (ΣΚΑΕΠ)
  8. Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών-ΠαιΜεΚΕΠ (ΣΚΑΕΠ)
  9. Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής-ΜΑ.ΦΥ.ΖΩ (ΣΚΑΕΠ)
  10. Εργαστήριο Διά Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική (ΣΚΑΕΠ)

© 2016 nured.uowm.gr