Τμήμα

Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, που ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 99/1993, αποτελούνταν από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 544/1989 και άρχισε να λειτουργεί ως παράρτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91, αποτελούσε δε συνέχεια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας (διετούς φοίτησης), της οποίας η λειτουργία έπαυσε το 1989.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ιδρύθηκε ταυτόχρονα με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας με το Προεδρικό Διάταγμα 99/1993.

Το 2019 με τον Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019) το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας απορρόφησε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας και έκτοτε λειτουργεί με 7 Σχολές και 22 Τμήματα, που βρίσκονται σε 5 πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Φλώρινα, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα, Καστοριά).

Η Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας μετονομάστηκε σε Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

© 2016 nured.uowm.gr