Φοιτητικός Σύλλογος

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση και οργάνωση των φοιτητών του Τμήματος για τη μελέτη και επίλυση των προβλημάτων τους και την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου, μέσα σε ένα πνεύμα ελεύθερου δημοκρατικού διαλόγου και ελεύθερης διακίνησης, διαμόρφωσης και αντιπαράθεσης ιδεών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο του φοιτητικού συλλόγου ορίζεται ως εξής:

Πρόεδρος : Φωτεινή Αντωνιάδου, 6988407169
Αντιπρόεδρος Α : Μαρία Κωσταρά, 6984291388
Αντιπρόεδρος Β: Μαρία Πούλιου, 6988078164
Γενική Γραμματέας: Ελίζα Καλλιά, 6931022354
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Μιχαέλα Σαΐτη, 6949580164
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Ανδρέας Αναστόπουλος, 6987590381
Ταμίας: Φίλιππος Τσουλιάς, 6981938671

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 23850-55122, ώρες 11.00 – 13.00
E-mail: fsptn@uowm.gr

© 2016 nured.uowm.gr