Φοιτητικός Σύλλογος

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση και οργάνωση των φοιτητών του Τμήματος για τη μελέτη και επίλυση των προβλημάτων τους και την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου, μέσα σε ένα πνεύμα ελεύθερου δημοκρατικού διαλόγου και ελεύθερης διακίνησης, διαμόρφωσης και αντιπαράθεσης ιδεών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το διοικητικό συμβούλιο του φοιτητικού συλλόγου ορίζεται ως εξής:

Τακτικά Μέλη

1 Τζικανούλα Μαρία, Πρόεδρος
2 Νικοπούλου Νικολίνα, Γραμματέας Α’
3 Βουλιώνη Στυλιανή, Γραμματέας Β’
4 Αλεξίου Μαρία, Αντιπρόεδρος Α’
5 Χατζηνικολάου Ανατολή, Αντιπρόεδρος Β’
6 Σαλαπασίδου Ελισάβετ, Ταμίας
7 Μαγκούτα Μαρία, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Αναπληρωματικά Μέλη

1 Ναϊκόλη Αγγελική

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 23850-55122
E-mail: fsptn at uowm.gr

© 2016 nured.uowm.gr