Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Βαϊτσάκης Αθανάσιος
Βιβλιοθηκονόμος
ΕΔΙΠ (ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
23850-55052

Γκόγκου Αικατερίνη
Βιβλιοθηκονόμος
Διοικητικό Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ
23850-55054

Τσιλιγκαρίδου Ιωάννα
Διοικητικό Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ
23850-55054

© 2016 nured.uowm.gr