Ερευνητικά Προγράμματα σε εξέλιξη


Shaping STEAM education for young children through gaming SEGA
CHILD: Challenging of pre-schools for an innovative and creative environment CHILD
VOICE «Ευκαιρίες για την ανάδειξη της φωνής των παιδιών, την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση» VOICE
DigitalDESTINY: Digitally Designing Education for Sustainable development Teaching INvolving Young children DDestiny
Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070524 T4E
Educational Continuity 2.0 EC 2.0
MiniOpenLab – Open community and Hands-on approach to Sustainable Development and STEM Education MiniOpenLabs
Science Teachers’ inquiry – “Διερεύνηση και συσχέτιση απόψεων και πρακτικών εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε τυπικά και μη μαθησιακά περιβάλλοντα” STI
Green Education for a sustainable future Green Edu
EI-EDUROBOT Εκπαιδευτικό Ρομπότ με συναισθηματική νοημοσύνη EI-EDUROBOT
SPOTLIGHTERS: Illuminating student paths to resilience with the science of stress Spotlighters
EARLI Centre for Innovative Research E-CIR
Motivating Teachers 4 Europe MOTIVATE

© 2016 nured.uowm.gr