Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό


Αμανατίδης Νικόλαος
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
Αμπράζης Αλέξανδρος
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
Ανδρόνογλου Ιωάννης
Ακαδημαϊκός υπότροφος
Γκάντια Ελένη
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
Δεληγιάννη Μαρία
Ακαδημαϊκή υπότροφος
Καλιαμπός Απόστολος
Ακαδημαϊκός υπότροφος
Μέγαρη Καλλιόπη
Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Μέλλιου Κυριακή
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
Μιχαήλ Δόμνα
Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Νίκα Θωμαΐτσα
Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Ακαδημαϊκή υπότροφος
Παπαϊωάννου Γεώργιος
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
Σουλιώτη Δανάη
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

© 2016 nured.uowm.gr