Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό


Αμπράζης Αλέξανδρος
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
Ανδρόνογλου Ιωάννης
Ακαδημαϊκός υπότροφος
Ασπρούλης Αριστείδης
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
Δεληγιάννη Μαρία
Ακαδημαϊκή υπότροφος
Ζιώγα Μαριάνθη
Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κάλφα Μαρία
Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κατσικοπούλου Ιωάννα
Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Μέλλιου Κυριακή
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
Μιχαήλ Δόμνα
Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Νίκα Θωμαΐτσα
Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Σταυροπούλου Γεωργία
Ακαδημαϊκή υπότροφος

© 2016 nured.uowm.gr