Διοικητικά Όργανα

Η Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Tμημάτων.

H Συνέλευση του Τμήματος Νηπιαγωγών απαρτίζεται από τους παρακάτω:

Πρόεδρος:

 •  Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος

 • Γεώργιος Τζάρτζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη:

 • Μέλη Δ.Ε.Π.
  • Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθηγητής
  • Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Καθηγητής
  • Θαρρενός Μπράτιτσης, Καθηγητής
  • Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια
  • Σταμάτιος Γαργαλιάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Ευαγγελία Καλεράντε , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γεωργία Στεφάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Κωνσταντίνος Χρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Μαρία Γεωργάλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Ευθαλία Κωνσταντινίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Βασιλική Πλιόγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ε.ΔΙ.Π
  • Νίκος Ταμουτσέλης (Τακτικό μέλος)
  • Χριστίνα Σιδηροπούλου (Αναπληρωματικό μέλος)
 • εκπρόσωποι φοιτητών/τριών
 • εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

© 2016 nured.uowm.gr