Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Σε κάθε φοιτητή δίνεται το ειδικό Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο), το οποίο ισχύει για όλο το χρόνο (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ο τρόπος διανομής και τα κριτήρια καθορισμού των δικαιούχων του Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) ορίζονται από την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση απώλειας του Δ.Ε.Ε. θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητώντας την επανέκδοση του δελτίου. Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης ΠΑΣΟ επαναλαμβάνεται από την αρχή.

Η έκπτωση που παρέχεται στους φοιτητές είναι (Υπ. Πράξη 99/22-08-90):

  • στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης όπου εδρεύει το Τμήμα, καθώς και στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας 25%.
  • στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του Τμήματος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας, καθώς και στις υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας 25%.
  • στις ομαδικές (τουλάχιστον 15 άτομα) μετακινήσεις με την Ολυμπιακή Αεροπορία στο εσωτερικό 25% επί του εκδρομικού ναύλου.
  • στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες όλης της χώρας 50%.

Το Δ.Ε.Ε. κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος με την ορκωμοσία του φοιτητή.

© 2016 nured.uowm.gr