Επικοινωνία

Διεύθυνση

Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης
53100, Φλώρινα

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέρχονται στη γραμματεία αποκλειστικά κατά τις ώρες 11:00 – 13:00. Κατά τις ίδιες ώρες θα μπορούν να επικοινωνούν και τηλεφωνικά. Προτεινόμενος τρόπος επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γραμματεία

Φωτιάδου Ελένη
Προϊσταμένη Τμήματος
23850-55100
efotiadou@uowm.gr

Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος
Φοιτητικά θέματα
23850-55101
kefthimiadis@uowm.gr

Μυρωνίδης Νικόλαος
Φοιτητικά θέματα
23850-55102
nmironidis@uowm.gr

Σμπιλή Ελένη
Γραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών – Διοικητικά θέματα
2385055115
esbili@uowm.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣ
Email: postgraduate@uowm.gr

Αποστολή

© 2016 nured.uowm.gr