Ανενεργά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

Συμβουλευτική στην Ένταξη Αγοράς Εργασίας

Πληροφορίες προγράμματος

6 μηνιαίο

Επιστημονικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη

Τριαντάρη Σωτηρία, Αναπλ. Καθ. ΠΤΝ-ΠΔΜ,

striantari@uowm.gr

«Προώθηση του Αειφόρου τρόπου ζωής μέσα από την εκπαίδευσης για το Οικολογικό Αποτύπωμα». Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ
“Quality learning for all: Accelerated Learning Programme for Refugee and Migrant Children in Greece Learning Materials Development & Teacher’s Capacity Building”. Χρηματοδότηση: UNICEF. Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εποπτεία ΙΕΠ

Γνωριμία της Θεσσαλονίκης από ρωσόφωνους: ιστορία, μνημεία, πολιτισμός

Πληροφορίες προγράμματος

2 μηνιαίο

Επιστημονικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη

Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Αναπλ. Καθ. ΠΤΝ-ΠΔΜ,

ibambak@uowm.gr

Κριτικός Γραμματισμός με έμφαση στη Σύγχρονη Διδακτική Πράξη

Ο Κριτικός Γραμματισμός αποτελεί την πιο σύγχρονη γλωσσοεκπαιδευτική πρόταση διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσφατα έχει υιοθετηθεί από τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το Εργαστήριο Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγώντου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει διαδικτυακό

«Διά βίου» Πρόγραμμα ειδίκευσης με τίτλο: Κριτικός Γραμματισμός με έμφαση στη Σύγχρονη Διδακτική Πράξη

διάρκειας 96 ωρών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα σε:

  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγούς και δασκάλους) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όσους εμπλέκονται με τη διδασκαλία της γλώσσας)
  • Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
  • Σχολικούς Συμβούλους
  • Άλλους ενδιαφερόμενους

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://www.nured.uowm.gr/Kritikos_Grammatismos/Archike.html

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, επιμορφωτικά σεμινάρια Δια Βίου Εκπαίδευσης – εξάμηνης διάρκειας (450 ώρες) για πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ και φοιτητές με θέμα: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα παρέχει παιδαγωγική επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εξαμηνιαίας διάρκειας: μαθήματα στην Παιδαγωγική της ένταξης και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (στην Εκπαίδευση των παιδιών και εφήβων με νοητική αναπηρία, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, τύφλωση, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α.), καθώς επίσης πρακτική άσκηση και εξειδικευμένες εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο του/της κάθε
επιμορφούμενου/ης.

Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 30 ECTS.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/sea

Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες» απονέμει: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες.
Σκοπός του προγράμματος “Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες” είναι, οι επιμορφούμενοι να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Ειδική Αγωγή, τόσο σε θεωρητική όσο και σε εφαρμοσμένη διάσταση.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/seant

Παραδοσιακός Χορός – Κίνηση και Ρυθμός

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει σεμινάρια διδασκαλίας παραδοσιακών χορών (80 ώρες) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη . Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος σε κάθε τόπο είναι τριμηνιαία. Το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – Διδασκαλία Παραδοσιακού Χορού συνεχίζει την 3η φάση υλοποίησής του μετά την ολοκλήρωση του κύκλου στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/dance

Ψυχοκινητική Ανάπτυξη και Ειδική Αγωγή

Το παρόν τριμηνιαίας διάρκειας, πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.) στη Ψυχοκινητική Ανάπτυξη και Ειδική Αγωγή στοχεύει στην ειδίκευση επιστημόνων − ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Μεθοδολογία Διδακτικής του Δημιουργικού Χορού και Κίνησης.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/psamea/

Επικοινωνία και Ρητορικές Τεχνικές στην Επιχειρηματικότητα

Το παρόν σεμινάριο έχει ως σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας ρητορικών τεχνικών που αφορούν στη συγκρότηση του επιχειρήματος και στην ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού και κυρίως προφορικού λόγου. Το πρακτικό μέρος των ρητορικών δεξιοτήτων εστιάζεται στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, η οποία εκφράζεται μέσω της γλώσσας του σώματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των ρητορικών – επικοινωνιακών τεχνικών, ώστε να τονιστεί η ανάγκη ένταξης της επιχειρηματικότητας. Αναφορικά με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν βίντεο, power point, παρουσίαση, συζήτηση, βιωματικές μέθοδοι – αυτοαξιολόγηση.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/rhetoric/

Στιχουργική Μελοποίηση Ερμηνεία-Σύγχρονες Τεχνικές & Εφαρμογές

Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες σε θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία, την παραγωγή και την ερμηνεία του λόγου, είτε με τη μορφή τραγουδιού είτε με τη μορφή της αφηγηματικής ερμηνείας και ανάγνωσης.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες και ερευνητές από τους χώρους της κοινωνιολογίας, της γλωσσολογίας, της σημειωτικής, της ιστορίας του πολιτισμού καθώς και καλλιτέχνες και εμπειρογνώμονες από τους χώρους του τραγουδιού, του θεάτρου και της μουσικής στοχεύουν να μεταδώσουν στους συμμετέχοντες ένα δομημένο και συμπυκνωμένο πρόγραμμα γύρω από θέματα που αφορούν στην παραγωγή του λόγου, τη μελοποίησή του, την αφηγηματική και τραγουδιστική του ερμηνεία.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/lyrics/

Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς και Συναισθηματικών Δυσκολιών Μαθητών στα Σχολεία – Μια Κοινωνιο-Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Προσέγγιση

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» απονέμει: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθηματικών δυσκολιών μαθητών στα σχολεία- Μια κοινωνιο-ψυχολογική και εκπαιδευτική προσέγγιση.

Σκοπός του προγράμματος είναι, οι επιμορφούμενοι να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες: α) στην διαμόρφωση προγραμμάτων πρόληψης ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και στον περιορισμό φαινομένων σχολικής διαρροής και αποτυχίας και β) στην ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης σοβαρών ψυχοκοινωνικών δυσκολιών (σχολικός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός, βία, επιθετικότητα και προβλήματα προσαρμογής, παραβατικότητα,
χρήση ουσιών στην εφηβεία, εξαρτήσεις, κατάθλιψη, άγχος, φοβίες, κ.ά.).

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/behavior/

Δια Βίου Εκπαίδευση Πολιτιστική Πολιτική, Στρατηγικές Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Στα πλαίσια της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΠΔΜ θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Πολιτισμικές δράσεις, εκπαιδευτικές πρακτικές ξενάγησης στα μνημεία» σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα.
Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να επιμορφωθούν σε θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής και ξενάγησης στα δημόσια μνημεία. Με στόχο να συνδεθούν οι πολιτισμικές αξίες με την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διαχείριση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/ppsta2012/

Δημιουργική Γραφή (Αθήνα, 2013- 2014)

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΠΔΜ πραγματοποιείται το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Δημιουργική Γραφή Ι» στην Αθήνα, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωτόπουλο Η. Τριαντάφυλλο, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές ΑΕΙ, ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές με επαρκή ερευνητική ή συγγραφική ή εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, αναγνωρισμένοι επαγγελματίες, εξωτερικοί συνεργάτες, συγγραφείς, ποιητές και σεναριογράφοι. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την παραγωγή λόγου και τη λογοτεχνία, είτε ως συγγραφέας είτε ως αναγνώστης, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες σπουδές του. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή ενός κατάλληλου επιστημονικού και δημιουργικού περιβάλλοντος για την προώθηση της Δημιουργικής Γραφής. Οι συμμετέχοντες επιμορφώνονται και ασκούνται σε θέματα τεχνικής λόγου, γραφής και ανάγνωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν το βασικό θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο στον κλάδο, αλλά και τις ανάλογες δεξιότητες για σχετικά επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία, τόσο της εκπαίδευσης όσο και της πολιτισμικής αγοράς ευρύτερα. Ειδικότερα, τα σεμινάρια αυτού του τύπου έχουν σκοπό να μεταδώσουν τη συσσωρευμένη πείρα των δημιουργών, την τεχνική τους γνώση και τις δικές τους εμπειρίες μέσα από την προσωπική τους ενασχόληση με τη γραφή πριν φτάσουν στο τυπωμένο βιβλίο. Τα εργαστήρια προτείνουν ασκήσεις παραγωγής, αναπαραγωγής και ποικίλων μετασχηματισμών του γραπτού λόγου και δίνουν ιδέες αξιοποίησης λογοτεχνικών κυρίως κειμένων τόσο στην τάξη όσο και σε προσωπικό επίπεδο ανάγνωσης και συγγραφής. Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος είναι τέσσερα (4) Σαββατοκύριακα, η έναρξή του προσδιορίζεται στα τέλη Μαϊου (αναλυτικά: 31 Μαΐου-1 Ιουνίου, 7-8 Ιουνίου, 14-15 Ιουνίου και 21-22 Ιουνίου) και θα περιλαμβάνει συνολικά 52 ώρες που αντιστοιχούν σε 16 ECTS• μετά την ολοκλήρωσή του οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Δημιουργική Γραφή (Θεσσαλονίκη, 2013- 2014)

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΠΔΜ πραγματοποιείται το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Δημιουργική Γραφή Ι» στη Θεσσαλονίκη, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωτόπουλο Η. Τριαντάφυλλο, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές ΑΕΙ, ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές με επαρκή ερευνητική ή συγγραφική ή εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, αναγνωρισμένοι επαγγελματίες, εξωτερικοί συνεργάτες, συγγραφείς, ποιητές και σεναριογράφοι. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την παραγωγή λόγου και τη λογοτεχνία, είτε ως συγγραφέας είτε ως αναγνώστης, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες σπουδές του. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή ενός κατάλληλου επιστημονικού και δημιουργικού περιβάλλοντος για την προώθηση της Δημιουργικής Γραφής. Οι συμμετέχοντες επιμορφώνονται και ασκούνται σε θέματα τεχνικής λόγου, γραφής και ανάγνωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν το βασικό θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο στον κλάδο, αλλά και τις ανάλογες δεξιότητες για σχετικά επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία, τόσο της εκπαίδευσης όσο και της πολιτισμικής αγοράς ευρύτερα. Ειδικότερα, τα σεμινάρια αυτού του τύπου έχουν σκοπό να μεταδώσουν τη συσσωρευμένη πείρα των δημιουργών, την τεχνική τους γνώση και τις δικές τους εμπειρίες μέσα από την προσωπική τους ενασχόληση με τη γραφή πριν φτάσουν στο τυπωμένο βιβλίο. Τα εργαστήρια προτείνουν ασκήσεις παραγωγής, αναπαραγωγής και ποικίλων μετασχηματισμών του γραπτού λόγου και δίνουν ιδέες αξιοποίησης λογοτεχνικών κυρίως κειμένων τόσο στην τάξη όσο και σε προσωπικό επίπεδο ανάγνωσης και συγγραφής. Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται στην αρχή Δεκεμβρίου 2013, θα διαρκέσει μέχρι και Φεβρουάριο και συνολικά θα περιλαμβάνει 70 ώρες που αντιστοιχούν σε 27 ECTS.

Δημιουργική Γραφή (Φλώρινα, 2013- 2014)

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΠΔΜ πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Δημιουργική Γραφή Ι» στη Φλώρινα, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωτόπουλο Η. Τριαντάφυλλο, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές ΑΕΙ, ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές με επαρκή ερευνητική ή συγγραφική ή εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, αναγνωρισμένοι επαγγελματίες, εξωτερικοί συνεργάτες, συγγραφείς, ποιητές και σεναριογράφοι. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την παραγωγή λόγου και τη λογοτεχνία, είτε ως συγγραφέας είτε ως αναγνώστης, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες σπουδές του. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή ενός κατάλληλου επιστημονικού και δημιουργικού περιβάλλοντος για την προώθηση της Δημιουργικής Γραφής. Οι συμμετέχοντες επιμορφώνονται και ασκούνται σε θέματα τεχνικής λόγου, γραφής και ανάγνωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν το βασικό θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο στον κλάδο, αλλά και τις ανάλογες δεξιότητες για σχετικά επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία, τόσο της εκπαίδευσης όσο και της πολιτισμικής αγοράς ευρύτερα. Ειδικότερα, τα σεμινάρια αυτού του τύπου έχουν σκοπό να μεταδώσουν τη συσσωρευμένη πείρα των δημιουργών, την τεχνική τους γνώση και τις δικές τους εμπειρίες μέσα από την προσωπική τους ενασχόληση με τη γραφή πριν φτάσουν στο τυπωμένο βιβλίο. Τα εργαστήρια προτείνουν ασκήσεις παραγωγής, αναπαραγωγής και ποικίλων μετασχηματισμών του γραπτού λόγου και δίνουν ιδέες αξιοποίησης λογοτεχνικών κυρίως κειμένων τόσο στην τάξη όσο και σε προσωπικό επίπεδο ανάγνωσης και συγγραφής. Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος θα είναι διμηνιαία. Η έναρξη του προσδιορίζεται στα μέσα Μαίου 2013, θα διαρκέσει μέχρι και τέλη Ιουνίου και συνολικά θα περιλαμβάνει 34 ώρες που αντιστοιχούν σε 13 ECTS. Τα μαθήματα και οι πρακτικές θα υλοποιούνται σε χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.

Στιχουργική (Θεσσαλονίκη, 2013- 2014)

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΠΔΜ πραγματοποιείται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Στιχουργική» στη Θεσσαλονίκη, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωτόπουλο Η. Τριαντάφυλλο, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα θα διδάξουν καθηγητές ΑΕΙ και αναγνωρισμένοι δημιουργοί. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την στιχουργική και τη μελοποίηση, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες σπουδές του. Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες σε θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία, την παραγωγή και την ερμηνεία του λόγου, είτε με τη μορφή τραγουδιού είτε με τη μορφή της αφηγηματικής ερμηνείας και ανάγνωσης. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια περιεκτική και συντετμημένη εισαγωγή θεωρητικού χαρακτήρα και θα δίνει έμφαση σε πρακτικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές, με απώτερο στόχο οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος να είναι ικανοί να αναπτύξουν δράσεις σχετικά με το πέρασμα στην καλλιτεχνική δημιουργία και ειδικότερα σε πεδία όπως η τραγουδοποιϊα, η στιχουργική, η ερμηνευτική του τραγουδιού και η αφήγηση του λόγου συνολικότερα. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που παρέχονται από το πρόγραμμα θα εστιάζουν σε εργαστήρια γραπτού και προφορικού λόγου, παραδείγματα σύνθεσης και μελοποίησης του γραπτού λόγου, ερμηνείας και ορθής χρήσης της φωνής με στόχο την εισαγωγή των εκπαιδευομένων στην καλλιτεχνική έκφραση μέσα από το τραγούδι και το μελοποιημένο ποιητικό λόγο. Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται στο Φεβρουάριο 2014 και διαρκεί μέχρι και Απρίλιο και συνολικά θα περιλαμβάνει 60 ώρες που αντιστοιχούν σε 24 ECTS.

Δημιουργική Γραφή (Καστοριά, 2015- 2016)

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΠΔΜ πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Δημιουργική Γραφή Ι» στη Φλώρινα, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωτόπουλο Η. Τριαντάφυλλο, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές ΑΕΙ, ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές με επαρκή ερευνητική ή συγγραφική ή εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, αναγνωρισμένοι επαγγελματίες, εξωτερικοί συνεργάτες, συγγραφείς, ποιητές και σεναριογράφοι. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την παραγωγή λόγου και τη λογοτεχνία, είτε ως συγγραφέας είτε ως αναγνώστης, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες σπουδές του. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή ενός κατάλληλου επιστημονικού και δημιουργικού περιβάλλοντος για την προώθηση της Δημιουργικής Γραφής. Οι συμμετέχοντες επιμορφώνονται και ασκούνται σε θέματα τεχνικής λόγου, γραφής και ανάγνωσης. Στόχος είναι να αποκτήσουν το βασικό θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο στον κλάδο, αλλά και τις ανάλογες δεξιότητες για σχετικά επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία, τόσο της εκπαίδευσης όσο και της πολιτισμικής αγοράς ευρύτερα. Ειδικότερα, τα σεμινάρια αυτού του τύπου έχουν σκοπό να μεταδώσουν τη συσσωρευμένη πείρα των δημιουργών, την τεχνική τους γνώση και τις δικές τους εμπειρίες μέσα από την προσωπική τους ενασχόληση με τη γραφή πριν φτάσουν στο τυπωμένο βιβλίο. Τα εργαστήρια προτείνουν ασκήσεις παραγωγής, αναπαραγωγής και ποικίλων μετασχηματισμών του γραπτού λόγου και δίνουν ιδέες αξιοποίησης λογοτεχνικών κυρίως κειμένων τόσο στην τάξη όσο και σε προσωπικό επίπεδο ανάγνωσης και συγγραφής. Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος θα είναι τριμηνιαία. Η έναρξη του προσδιορίζεται στις αρχές Μαρτίου του 2015 και συνολικά θα περιλαμβάνει 96 ώρες που αντιστοιχούν σε 38 ECTS.

© 2016 nured.uowm.gr