Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο «Βιβλιολογείον»

Το Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο «Βιβλιολογείον»  της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το Νοέμβριο 2002  (ΦΕΚ 275/15-11-2002). Από το Σεπτέμβριο του 2009 λειτουργεί το εργαστήρι παραδοσιακής βιβλιοδεσίας και από το 2011 το εργαστήρι παραδοσιακής τυπογραφίας, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, πλήρως εξοπλισμένους με τον απαραίτητο βιβλιοδετικό και τυπογραφικό εξοπλισμό.

© 2016 nured.uowm.gr