Ενεργά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language)

Συνεργαζόμενα Τμήματα:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (επισπεύδον)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη της ελληνικής γλώσσας και η προσφορά στους αποφοίτους του της κατάλληλης κατάρτισης και ειδίκευσης, ώστε να διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) τόσο ως μητρικής όσο και ως δεύτερης/ξένης.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος θα αποκτούν μια στέρεη κατάρτιση γύρω από την ελληνική γλώσσα, τις γλωσσοδιδακτικές τάσεις και απόψεις που επικρατούν και θα είναι ικανοί να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας».

Περισσότερες πληροφορίες: http://blogs.uowm.gr/tmgl/

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Mέσα» (Public Discourse and Digital Media)

Συνεργαζόμενα Τμήματα:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (επισπεύδον)
 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση της επικοινωνίας και του δημοσίου λόγου, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τα ψηφιακά μέσα. Οι διπλωματούχοι του θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο, καθώς και τις δεξιότητες, που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία, που συνδέονται με τη διαχείριση της επικοινωνίας και του δημόσιου λόγου, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Πρόγραμμα αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς τομείς, όπως, π.χ., Δημοσιογραφία, Πολίτικη, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί κ.α. για τον στρατηγικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής τους. Το αντικείμενο χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα, συνδέοντας γνωστικά αντικείμενα, όπως η πολιτική επικοινωνία, η επιχειρησιακή επικοινωνία, η γλώσσα και η γραφή στα MME, η αφήγηση, η δημόσια εικόνα, η διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων, η διαφήμιση, το μάρκετινγκ, τα ψηφιακά μέσα και η επικοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες: http://blogs.uowm.gr/pddm/2020/

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (Rhetoric, Humanities and Education)

Συνεργαζόμενα Τμήματα:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (επισπεύδον)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα: προσφέρει τη δυνατότητα για ανάπτυξη της επιχειρηματολογικής ικανότητας και της πειθούς· παρέχει γνώσεις, αφενός σχετικά με την ιστορία της ρητορικής και την καταλυτική της επίδραση στην εξέλιξη των κοινωνικοπολιτικών και εκπαιδευτικών συστημάτων των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, αφετέρου σχετικά με τις τεχνικές παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και ανάλυσης και παραγωγής ποικίλων πολυτροπικών κειμένων, για χρήση στα ηλεκτρονικά μέσα και στο διαδίκτυο. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την επιστήμη τους ή με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, διοικητικά, επιχειρησιακά ή άλλα, με στόχο την ανάδειξή τους σε στελέχη με συμβουλευτικά και διοικητικά καθήκοντα.

Περισσότερες πληροφορίες:http://pms-ritorikis.uowm.gr

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία» (Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education)

Συνεργαζόμενα Τμήματα:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (επισπεύδον)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ώστε να οργανώνουν κατάλληλα μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι μαθητές ασκούνται στη διερεύνηση, όπως η μελέτη επιστημονικών κειμένων από γραπτές ή ηλεκτρονικές πηγές, η πειραματική άσκηση, η λύση προβλημάτων, η σύνθεση γραπτών αναφορών για τα αποτελέσματα της μελέτης ή των πειραμάτων. Παράλληλα, προτείνεται μια σύνθετη γνωστική περιοχή που συγκροτείται από τις Φυσικές Επιστήμες, θέματα που αφορούν το Περιβάλλον και τα δυο σε συνδυασμό με την Τεχνολογία ψηφιακή και κλασσική.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.fepms.edu.uowm.gr/

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (Creative Writing)

Συνεργαζόμενα Τμήματα:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (επισπεύδον) – Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Τμήμα Κινηματογράφου -Σχολή Καλών Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών στον χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και όσων επιδιώκουν να διδαχθούν τη συγγραφή λογοτεχνικών -πεζών και ποιητικών, θεατρικών κειμένων, τηλεοπτικού και κινηματογραφικού σεναρίου, την αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα από τη θεωρητική και την εργαστηριακή προσέγγιση τους. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις σχετικά με την ιστορία και τη θεωρία των λογοτεχνικών

ειδών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνικής παραγωγής, σε επίπεδο κριτικής της λογοτεχνίας, καθώς και επεξεργασίας της δημιουργικής και της ακαδημαϊκής γραφής. Παράλληλα με την ερευνητική του αποστολή,  το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποβλέπει και στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στους ανάλογους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, τέτοιες που θα παρέχουν στους αποφοίτους το αίσθημα της ασφάλειας ως προς την ειδίκευση τους και διευκολύνοντας τους στη μελλοντική αναζήτηση εργασίας σε χώρους πολιτισμικής παραγωγής και εκπαιδευτικών δράσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://blogs.uowm.gr/dim-grafi/

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (Creative Writing)

Συνεργαζόμενα Τμήματα:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών –  Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (επισπεύδον Ίδρυμα)

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών στον τομέα της Δημιουργικής Γραφής, προς την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πράξης, καθώς και της ερευνητικής ή προσωπικής συγγραφής (ακαδημαϊκής και λογοτεχνικής). Σκοπός του προγράμματος είναι να συμπεριλάβει όχι μόνο τα σύγχρονα θεωρητικά και κριτικά μοντέλα αλλά και σημαντικά έργα -σταθμούς της λογοτεχνικής παράδοσης, ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του προγράμματος να έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, καθώς και τις δεξιότητες, που θα συνδέονται με τη συγγραφή λογοτεχνικών, θεατρικών, κειμένων σεναρίου, δημοσιογραφικών κειμένων, καθώς και των ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα από τη θεωρητική και την εργαστηριακή προσέγγισή τους. Η υλοποίηση του Προγράμματος με εξ αποστάσεως διδασκαλία αξιοποιεί τη νέα τάση εκπαιδευτικής πραγματικότητας και ενισχύει την αυτενέργεια των φοιτητών και την οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας με μια διαφορετική οργάνωση της ύλης και της επικοινωνίας, δίνοντας πολλαπλές ευκαιρίες επικοινωνίας και δυνατότητες συμμετοχής στο πρόγραμμα χωρίς τοπικούς και άλλους περιορισμούς. Παράλληλα, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης με σκοπό οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων μέσα από μια συστηματική και εμπεριστατωμένη εξέταση της τέχνης του λόγου, που συνδέεται άμεσα με τη δημιουργική πράξη, να βρουν τρόπους και να υιοθετήσουν στρατηγικές, προκειμένου να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις συνθήκες της διδασκαλίας και της μάθησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/creative-writing/

Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση

Δομή μεταπτυχιακού: Δύο εξάμηνα (μαθήματα), τρίτο εξάμηνο (διπλωματική εργασία)
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση», ιδρύθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Το νέο μεταπτυχιακό εστιάζεται στο ζήτημα της Αξιολόγησης με τις πολλαπλές διαστάσεις του και στην εφαρμογή του στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό τομέα. Απόφοιτοι- απόφοιτες όλων των πανεπιστημιακών σχολών μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται έως 16/09/2022 για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.100€, τα οποία θα καταβληθούν σε δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα https://koin-pol-ekp.nured.uowm.gr/ και για ερωτήσεις στο email pms-axiolog@uowm.gr

© 2016 nured.uowm.gr