Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας”, με κωδικό ΟΠΣ 6003868 στο Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής.

© 2016 nured.uowm.gr