Αναβολή διδασκαλίας μαθημάτων λόγω ασθενείας – Πλιόγκου

Τα παρακάτω μαθήματα της κ. Πλιόγκου δεν θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα λόγω ασθένειας.

  • 0704Υ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ / ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
  • 2202Υ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

© 2016 nured.uowm.gr