Προκήρυξη ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στις εξής κατευθύνσεις, 1: Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 3: Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία

  1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα πέντε θέσεις)
  1. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education

Η κατεύθυνση αναστέλλει τη λειτουργία της για το ακ. έτος 2016-2017 και δεν θα δεχθεί εισακτέους

  1. Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural StudiesSemiotics and Communication (σαράντα πέντε θέσεις)

Για τον τρόπο εισαγωγής ενημερωθείτε και στην ιστοσελίδα: http://epistimesagogis.nured.uowm.gr

© 2016 nured.uowm.gr