Επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
  2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  3. Αναλυτική Βαθμολογία πτυχιούχου (φωτοαντίγραφο)
  4. Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  6. Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία).

Τα έγγραφα μπορούν να σταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Π.Δ.Μ. Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης 53100, Φλώρινα

2385055101

Υποψ.: Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος

© 2016 nured.uowm.gr