Επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
  2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  3. Αναλυτική Βαθμολογία πτυχιούχου (φωτοαντίγραφο)
  4. Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  6. Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία).

Τα δικαιολογητικά να σταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Π.Δ.Μ.

3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα

Τηλ.: 2385055101

© 2016 nured.uowm.gr