Εγγραφές της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

η Προθεσμία εγγραφών ορίζεται από 4-11-2019 μέχρι και 11-11-2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Γραμματεία του Τμήματος θα είναι κλειστή στις 8/11/2019 (Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης της Φλώρινας)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας τους.

Μαζί με την Αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

  1. Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην επιτροπή επιλογής          
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Φωτογραφία  ( 1 ) πρόσφατη τύπου ταυτότητας
  4. Απολυτηρίου Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται πως δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Γ΄θμιας Εκπ/σης
  7. Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία).
  8. Για άρρενες μόνο, πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
  9. Βεβαίωση διαγραφής, σε περίπτωση που κάποιος είναι εγγεγραμμένος σε άλλο τμήμα/σχολή.

© 2016 nured.uowm.gr