Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών επιτυχόντων μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Μαζί με την Αίτηση Μετεγγραφής 2019 οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

  1. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετεγγραφή σύμφωνα με τα δηλωμένα στην αίτηση.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Φωτογραφία  ( 1 ) πρόσφατη τύπου ταυτότητας
  4. Απολυτηρίου Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  6. Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία).

Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης

© 2016 nured.uowm.gr