Δικαιολογητικά εγγραφών Πρωτοετών φοιτητών 2020-2021

Δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι πρωτοετείς φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Εκτυπωμένη η Ηλεκτρονική αίτηση και υπογραμμένη από τον/την φοιτητή/τρια.
  2. Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
  3. Βεβαίωση πανελλαδικών εξετάσεων (φωτοαντίγραφο)
  4. Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
  5. Δύο φωτογραφίες
  6. Υπεύθυνη Δήλωση (Με ακριβές στοιχεία μόνιμης κατοικίας, κιν. τηλ. φοιτητή / τριας, προσωπικό e-mail φοιτητή / τριας)
  7. Πιστοποιητικό γεννήσεως ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν κατά προτίμηση με ταχυμεταφορά (courier) στη παρακάτω Διεύθυνση ή να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα κλπ) για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης

53100 Φλώρινα

Υπόψη κ. Ευθυμιάδη

kefthimiadis@uowm.gr

2385055101 – 2385055102

Ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς φοιτητές  θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password) μετά την οριστική λήξη των εγγραφών και  κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση uregister.uowm.gr.

Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

α) για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δωρεάν σίτισης.

β) για την αίτηση λήψης της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο)

Αιτήσεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας θα υποβάλλονται στη διεύθυνση: https://academicid.minedu.gov.gr/

γ) για Υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ στη διεύθυνση https://eudoxus.gr

δ) για την εγγραφή τους στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ECLASS στη διεύθυνση https://eclass.uowm.gr/modules/auth/altnewuser.php?auth=7

ε) για την υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Οδηγίες υπάρχουν στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/services/email/

 

© 2016 nured.uowm.gr