Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» 2015-2016

  • Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής». 

                          Έλεγχος κατάταξης και ενστάσεις εδώ

                          Κατεβάστε την ανακοίνωση και τον Πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων εδώ

© 2016 nured.uowm.gr