Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής»

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής».

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε τον Πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων εδώ

© 2016 nured.uowm.gr