ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ για την απόκτηση Ιδρυματικού λογαριασμού – Οδηγίες

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password)

κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση https://uregister.uowm.gr.

Οδηγίες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Για ενημέρωση:

Όταν ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός των πρωτοετών φοιτητών, το όνομα χρήστη που έχει την μορφή “nured03816” είναι αυτό που θα χρησιμοποιηθεί για όλες τις εφαρμογές αλλά είναι και το e-mail σας. Δηλαδή “nured03816@uowm.gr”.

Ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου (ΑΕΜ) είναι τα τελευταία 4 ψηφία π.χ. “3816”.


* * * Οι πρωτοετείς φοιτητές θα προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση αφού ενεργοποιήσουν των ιδρυματικό λογαριασμό και σε ξεχωριστές ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς.


Όσοι/ες φοιτητές/τριες θέλουν βεβαίωση σπουδών, να στείλουν μαιλ στο kefthimiadis@uowm.gr, να αναφέρουν ονοματεπώνυμο και  κιν. τηλέφωνο.

Η βεβαίωση θα σταλεί με μαιλ και μπορεί να εκτυπωθεί.


Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες :

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ( https://noc.uowm.gr/www/services/ )

© 2016 nured.uowm.gr