ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΤΝ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πρέπει απαραιτήτως να έχετε μαζί σας το πάσο ή την αστυνομική σας ταυτότητα.

Να ελέγχετε τακτικά το πρόγραμμα για τυχόν αλλαγές

© 2016 nured.uowm.gr