Στεφάνου Γεωργία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωστική Ψυχολογία
ΦΕΚ: Γ. 979/02.09.2013
Γραφείο: 103
Τηλέφωνο: 2385055107
E-mail: gstephanou@uowm.gr
Η Γεωργία Στεφάνου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία». Έχει διδάξει ή διδάσκει στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το συγγραφικό της έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εστιάζονται στους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης και την ακαδημαϊκή επίτευξη, στα δυναμικά που σχηματίζονται και επιδρούν στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην εκπαιδευτική - επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή‘Aυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση και μεταγνωστικές διεργασίες: ο ρόλος της ελπίδας και της αυτο-αποτελεσματικότητας στη μεταξύ τους σχέση και οι επιδράσεις στη σχολική επίδοση στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά- Φωτεινή Τσώνη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ αναπτυξιακή ψυχολογία ως απόθεμα λόγου στο βιβλίο του Γ. Δ. Κιτσαρά «Προσχολική Παιδαγωγική» (2001), Κυρία Ιφιγένεια Στακινού
Είδος ΣυμμετοχήςΔεύτερη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ αναπτυξιακή ψυχολογία ως απόθεμα λόγου στο βιβλίο της Κουτσουβάνου και ομάδας εργασίας με τίτλο «Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης και η διαθεματική διδακτική προσέγγιση» (2005).
Είδος ΣυμμετοχήςΔεύτερη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εγασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ κατασκευή της ταυτότητας και της διαφοράς στην περιγραφή της εμπειρίας της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος των παιδιών από στρατιωτικούς γονείς, κυρία Τσολάκη Μαρία.
Είδος ΣυμμετοχήςΔεύτερη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΙκανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους και Συναισθήματα: Ο ρόλος της Αυτοαποτελεσματικότητας και από τους ίδιους αντιλαμβανόμενης Ομαδικής Αποτελεσματικότητας του Σχολείου’, Κυρία Δουλκερί
Είδος ΣυμμετοχήςΠρώτη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣχέση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη Ποιότητα ζωής, τη θρησκευτικότητα και το Άγχος θανάτου σε φοιτητές και γενικό πληθυσμό, Κυρία Χαραλαμπίδου Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΠρώτη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟργάνωση μαθητικών επισκέψεων σε χώρους επιστήμης και τεχνολογίας, με στόχο την ανάπτυξη τουενδιαφέροντος και των κινήτρων: στοιχεία αξιολόγησης μιας επίσκεψης στον ΟΤΕ, ΚυρίαΦακάζη Ελένη
Είδος ΣυμμετοχήςΤρίτη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Έτος2010
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ σχέση της αυτοαντίληψης των νηπίων για την ικανότητά τους στα γράμματα και στους αριθμούς με τα συναισθήματα που βιώνουν στο Νηπιαγωγείο και τη στάση τους προς αυτό, Κυρία Βλάχου Σοφία’
Είδος ΣυμμετοχήςΠρώτη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Έτος2008
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπόδοση αιτίων και συναισθήματα των γονέων για τη σχολική επίδοση των παιδιών τους, Κυρία Δουλκερίδου Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΠρώτη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Έτος2008
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπόδοση και συναισθήματα των νηπιαγωγών για τη διδασκαλία τους και ο ρόλος της αυτό-αποτελεσματικότητας στη μεταξύ τους σχέση, Κυρία Μάστορα Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΠρώτη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Έτος2008
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟ ρόλος της αυτό-αποτελεσματικότητας και της ομαδικής αποτελεσματικότητας των νηπίων στα συναισθήματά τους και στη συμμετοχή τους στο Νηπιαγωγείο, Κυρία Χαραλαμπίδου Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΠρώτη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Έτος2008
Metacognitive Knowledge and Metacognitive Regulation in Self-Regulatory Learning Style, and in Its Effects on Performance Expectation and Subsequent Performance across Diverse School Subjects
Georgia Stephanou & Maria-Helena Mpiontini, , 8, 1941-1975, 2017
Feelings for Child-Teacher Relationship, and Emotions about the Teacher in Kindergarten: Effects on Learning Motivation, Competence Beliefs and Performance in Mathematics and Literacy
Stephanou, G., European Early Childhood Education Research Journal, 22(4),, 457-477, 2014
Teachers’ Attributions and Emotions for their Teaching over a Kindergarten Year
Stephanou, G., & Mastora, M., . International Journal of Advances in Psychologυ, 2(3),, 137-156., 2013
The role of teachers’ self- and collective- efficacy beliefs on their job satisfaction and experienced emotions in school.
Stephanou, G., Gkavras, G. & Doulkeridou, M, Psychology, 4(3), 268-278, 2013
Romantic Relationships in Emerging Adulthood: Perception-Partner Ideal Discrepancies, Attributions, and Expectations.
Stephanou, G, Psychology, 3(2), 150-160, 2012
University Students’ Perceptions of Teacher Effectiveness and Emotions in Lectures: The Role of Socio-cognitive Factors, and Academic Performance
Stephanou, G. & Kyridis, A., International Education Studies, 5(2), 58-79, 2012
Kindergarten Childrens’ Emotions, Feeling of Task-Difficulty and Ability Self-Perceptions Before and After Performing an Unfamiliar Domino.
Stephanou, G., & Charalabidou, M, International Journal of Learning and Development, 2(1), 376-397, 2012
Feelings for Child-Teacher Relationship, and Emotions about the Teacher in Kindergarten: Effects on Learning Motivation, Competence Beliefs and Performance in Mathematics and Literacy.
Stephanou, G., European Early Childhood Education Research Journal., in press, , 2012
Adolescents’ intuitive appraisal, attributions and emotions for their relationships with their parents
Stephanou, G. & Gkavras, G., International Journal of Learning and Development, 2(4), , 2012
Students’ school performance in language and mathematics: Effects of hope on attributions, emotions and performance expectations
Stephanou, G., International Journal of Psychological Studies, 4(2), 93-119, 2012
Cross-thematic Curriculum Framework for Kindergartens: Kindergarten Teachers’ Perceptions about Assessment
Sivropoulou, I., Kyridis, A., & Stephanou, G., International Journal of Learning, in press, , 2012
Children friendship: the role of hope in attributions, emotions and expectations.
Stephanou, G., Psychology, 2(8), 875-888, 2011
Students’ classroom emotions: Cognitive antecedents and school performance.
Stephanou, G., Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9 (1), 5-48, 2011
Children’s attributions and emotions for their friendships with their best friend.
Stephanou, G, & Balkamou, K, Psychology Research., 1(6), 392-409, 2011
University students’ emotions in lectures: The effect of competence beliefs, value beliefs and perceived task-difficulty, and the impact on academic performance.
Stephanou, G., Kariotoglou, P., & Ntinas, K., International Journal of Learning, 18(1), 45-72, 2011
Αντιλήψεις για την αποτελεσματικότητα του διδάσκοντα: Η σχέση τους με την ακαδημαϊκή επίδοση
Στεφάνου, Γ., & Κυρίδης, Α, Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Τόμος 7, 181-215, 2009
Students’ value beliefs, performance expectations, and school performance: The effect of school subject and gender.
Stephanou, G., Hellenic Journal of Psychology: The Journal of the Psychological Society of Northern Greece,, 5, 231-257, 2008
Effects of Value Beliefs, Academic self-esteem, and Overgeneralization of Failure Experience on the Generation of Emotions and Attributions for Academic Performance
Stephanou, G, & Tatsis, K., International Journal of Learning, 15(11), 201- 220, 2008
Teachers’ teaching styles and self-efficacy in physical education.
Stephanou, G., & Tsapakidou, A, International Journal of Learning, 14(8), 1-12, 2007
Kindergarten teachers’ self-efficacy and attributions for positive and negative classroom situations.
Stephanou, G, & Sivropoulou, E., 10th International Congress of Balkan Society for Pedagogy and Education:, Konya, Turkey, 234-245, 2008
Σχέση μεταξύ του από τους νηπιαγωγούς αντιλαμβανομένου ρόλου του παραδοσιακού παιγνιδιού για την ανάπτυξη του νηπίου και της από τους ίδιους αναφερόμενης εφαρμογής του
Στεφάνου, Γ., & Πικέα, Χ., ΣΤ’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα., 28-38, 2008
Socio-cognitive antecedents of teacher motivation. In Y. Theodorakis, M. Goudas, & A. Papaioannou (Eds.), Proceedings of the12th European Congress of Sport Psychology, Sport and Exercise Psychology. Bridges between disciplines and culture. Halkidiki, Greece: University of Thessaly & European Federation of Sport Psychology.
Stephanou, G., & Tsapakidou, Α., 12th European Congress of Sport Psychology, Greece, 248 – 252, 2007
). Effects of cognitive and perceived teacher- related factors on student emotions in physical education. In Y. Theodorakis, M. Goudas, & A. Papaioannou (Eds.), Proceedings of the 12th European Congress of Sport Psychology. Sport and Exercise Psychology.Bridges between disciplines and culture. Halkidiki - Greece: University of Thessaly & European Federation of Sport Psychology.
Stephanou, G.,, 12th European Congress of Sport Psychology, Halkidiki - Greece, 242 – 247, 2007
Students’ appraisals and emotions for interpersonal relationships with teachers. In S. Vosniadou, D. Kayser, & A. Protopapas, Proceedings of The European Cognitive Science Conference 2007. Canada: Lawrence Erlibaum Associates.
Stephanou, G., The European Cognitive Science Conference 2007, Canada:, 568 – 574, 2007
Effects of cognitive factors and teacher effectiveness on students’ academic emotions and performance. In R. G. Graven, J. Eccles, & M. Tr. Ha (Eds), Proceedings of the 4rd International SELF Research Conference: Self – Concept, Motivation, Social and Personal Identity for the 21tst Century (CD form). Sydney, Australia: SELF Research Center, University of Western Sydney. http//self.uws.edu.au
Stephanou, G, 4rd International SELF Research Conference, Sydney, Australia, , 2006

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση