Σιδηροπούλου Χριστίνα

ΕΔΙΠ

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση
ΦΕΚ: ΦΕΚ. 993/09-10-2017.τ.Γ’
Γραφείο: 308
Τηλέφωνο: 23850 55133
E-mail: chsidiropoulou@uowm.gr
Η Σιδηροπούλου Χριστίνα είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του ΠΔΜ από το 2017.  Είναι κάτοχος πτυχίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, μεταπτυχιακού διπλώματος (D.E.A.) του Παν/μίου Ανθρωπιστικών Επιστημών (U.S.H.S.) Στρασβούργου και διδακτορικού διπλώματος του Παν/μίου Ανθρωπιστικών Επιστημών Marc Bloch-Strasbourg II. Έχει εργαστεί ως νηπιαγωγός για δεκαεπτά έτη σε σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνης & Ν. Ημαθίας, καθώς και στο κέντρο προσχολικής αγωγής CRECHE EASTMAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, έχει διδάξει στο Διδασκαλείο ΠΤΠΕ & ΠΤΔΕ του Παν/μίου Κρήτης, καθώς και σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται κυρίως στην εκπαιδευτική διαδικασία στην προσχολική εκπαίδευση & στη διδακτική χρήση πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο. Έχει δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους και σε πρακτικά συνεδρίων.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση