Σιδηροπούλου Χριστίνα

ΕΔΙΠ

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση
ΦΕΚ: ΦΕΚ. 993/09-10-2017.τ.Γ’
Γραφείο: 308
Τηλέφωνο: 23850 55133
E-mail: chsidiropoulou@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
2221Ε- Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί και Παιδαγωγικές Πρακτικές σε Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα
2213ΥΠρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα - Παρατήρηση - Αναστοχασμοί
2219ΥΠρακτική Άσκηση: Διερεύνηση, Σχεδιασμός και Ανάληψη Εκπαιδευτικού Έργου
2222ΕΣυνεργατικές και Πολυτροπικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
Η Σιδηροπούλου Χρηστίνα είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδάκτορας του Παν/μίου Ανθρωπιστικών Επιστημών Στρασβούργου Marc Bloch-Strasbourg II. Έχει εργαστεί σε νηπιαγωγεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, έχει διδάξει στο Διδασκαλείο ΠΤΠΕ & ΠΤΔΕ του Παν/μίου Κρήτης, ενώ από το 2017 είναι Ε.ΔΙ.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο τη Διδακτική Μεθοδολογία & Πρακτική Άσκηση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην προσχολική εκπαιδευτική διαδικασία και στην αρχική εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών. Επίσης αφορούν στην αξιοποίηση πολυτροπικών και φιλμικών κειμένων στην εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους, σε πρακτικά συνεδρίων και περιοδικά.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

© 2016 nured.uowm.gr