Κάλφα Μαρία

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: Πέμπτη 09:00-12:00 (κατόπιν επικοινωνίας)
Τηλέφωνο: 6943461322
E-mail: aff01637@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
0519ΥΚοινωνική Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης και Ερευνητικές Εφαρμογές

© 2016 nured.uowm.gr