Προκήρυξη Δ. Π. Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2016 στις “Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην εκπαίδευση”

Τα Τμήματα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στις "Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην εκπαίδευση" (ΦΕΚ 1948 τ. Β΄/18-07-2014)
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

ΦΕΚ

Προκήρυξη 2015-2016 ΠΜΣ Επαγγελματική μάθηση

 

© 2016 nured.uowm.gr