Προκήρυξη – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση για το ακαδ. έτος 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση
Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση»

Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα

Πιστοποιείται η Παιδαγωγική επάρκεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

© 2016 nured.uowm.gr