Προκήρυξη ΠΜΣ E.A. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 2017-2018

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Αίτηση (συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://edupost.uowm.gr/ ,καρτέλα Αίτηση) κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι και 30 Ιουνίου 2017

© 2016 nured.uowm.gr