Προκήρυξη ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ– Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education»

Το Διατμηματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία»-«Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» που διοργανώνουν τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3050/τ.Β/27-7-2018) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη είκοσι πέντε (25) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλουν την Αίτηση/Βιογραφικό σημείωμα μόνο ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: http://www.fepms.edu.uowm.gr/studies/stproclam/app2019-2020/  από 1 Ιουλίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου και θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τα υπ’ αριθμ. Α.1 έως Α.6 δικαιολογητικά (σφραγίδα ταχυδρομείου 15/09/2019).

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr