Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα»

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media), που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4108/τ.Β΄/12-11-2019) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τον φάκελο υποψηφιότητας (τα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. 1 έως 5 καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστημα από 21 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Ο φάκελος αποστέλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην κάτωθι

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Γραμματεία ΤΕΕΤ του ΠΔΜ

ΔΠΜΣ «Δημόσιος λόγος και Ψηφιακά Μέσα»

2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης

Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr