ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – Απαλλαγή από δίδακτρα στο ΔΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής: Η Διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας” 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε τον τελικό πίνακα απαλλασσόμενων από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 131757/Ζ1/2018 (ΦΕΚ 3387/Β΄/10.09.2018) και 79803/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 2988/Β΄/08.07.2021) Υπουργικές Αποφάσεις  και σας ενημερώνουμε ότι:

Σε εφαρμογή του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων η ανακοίνωση γίνεται με τη χρήση του πρώτου γράμματος του επωνύμου και των πέντε τελευταίων ψηφίων του κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε στην  αίτηση.

Κωδικός υποψηφίου/ας

Κ24437

Δ15021

Κ86476

Λ22046

Ζ68371

Π35443

Τ17276

Γ69474

Α08434

Λ26496

Δ55372

Μ05396

Μ24109

Κ81753

© 2016 nured.uowm.gr