ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – Απαλλαγή από δίδακτρα στο ΔΠΜΣ “Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα” 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε τον τελικό πίνακα απαλλασσόμενων από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 131757/Ζ1/2018 (ΦΕΚ 3387/Β΄/10.09.2018) και 79803/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 2988/Β΄/08.07.2021) Υπουργικές Αποφάσεις  και σας ενημερώνουμε ότι:

Σε εφαρμογή του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων η ανακοίνωση γίνεται με τη χρήση του πρώτου γράμματος του επωνύμου και των πέντε τελευταίων ψηφίων του κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε στην  αίτηση.

Κωδικός υποψηφίου/ας

Τ66633

Δ09515

Κ31442

Κ59388

Μ15306

Γ22182

Κ01568

Π26873

Τ73517

Τ18721

Χ65938

Τ41426

© 2016 nured.uowm.gr