ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ” – 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2017-2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ” – 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2017-2018

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής” 2 κατευθύνσεις 2017-2018.

Σας ανακοινώνουμε προσωρινό πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων στο ΠΜΣ ακ. έτους 2017-2018 με φθίνουσα σειρά

κατεβάστε τον πίνακα εδώ

Οι ενστάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://diaviou.nured.uowm.gr/metaptyxiako/enstasi/ κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 7/07/2017 έως και Δευτέρα 10/07/2016 (ώρα 12:00) τσεκάροντας την επιλογή Έλεγχος Κατάταξης-Ένσταση και εισάγοντας τον κωδικό αίτησης που έχετε λάβει με email κατά την αρχική υποβολή της αίτησης. Παρακαλούμε στο κείμενο της ένστασής σας να προσδιορίσετε επακριβώς το λόγο για τον οποίο την υποβάλλετε.

© 2016 nured.uowm.gr