Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023 – ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας»

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023

Τρίτη      20/06/2023    Ο κριτικός γραμματισμός στη σχολική πράξη

Πέμπτη  22/06/2023    Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος

Τρίτη      27/06/2023     Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Πέμπτη   29/06/2023     Γλωσσική ποικιλία και η διδακτική της αξιοποίηση

 

© 2016 nured.uowm.gr