Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα»)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα»

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022

  • Τρίτη 25/1/2022 – Γλώσσα και Επικοινωνία
  • Πέμπτη 27/1/2022 – Ψηφιακά Μέσα και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου
  • Παρασκευή 28/1/2022 – Ιστορικός Γραμματισμός και MME
  • Τρίτη 1/2/2022 – Πολιτική στη Σύγχρονη Ψηφιακή Εποχή

© 2016 nured.uowm.gr