ΠΜΣ – Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Μετά από έλεγχο των αιτήσεων, οι επιτυχόντες στη δεύτερη φάση της συνέντευξης θα λάβουν ενημέρωση με e-mail στον λογαριασμό που δήλωσαν στην ηλεκτρονική αίτηση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Παρασκευή 26/08/2016, ώρες 16:00 – 21:00, επώνυμο Α – Κ

Σάββατο 27/08/2016, ώρες 10:00 – 18:00, επώνυμο Λ – Χ

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.:

2385055100 Ελένη Φωτιάδου

2385055102 Νικόλαος Μυρωνίδης

© 2016 nured.uowm.gr