Παράταση αιτήσεων ΔΜΠΣ «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» 2018-19

Ανακοινώνεται η παράταση της υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών έως και
1/10/2018 του ΔΠΜΣ «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse and
Digital Media) που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και
Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στις
ιστοσελίδες:
http://www.nured.uowm.gr
http://kastoria.teiwm.gr/dmc
http://blogs.uowm.gr/pddm/
ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (αρμόδια κ. Σοφία Γρηγοριάδου, ώρες
συνεργασίας 10:00-12:00, τηλ.: 2385055240, 55260 και email: pddm@uowm.gr ).
Για προβλήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορείτε να
απευθύνεστε στον υπεύθυνο τεχνικό gsalakidis@uowm.gr

Ο φάκελος θα πρέπει να αποσταλεί έως και 1 Οκτωβρίου 2018 (σφραγίδα
ταχυδρομείου) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Γραμματεία ΤΕΕΤ του ΠΔΜ
ΔΠΜΣ «Δημόσιος λόγος και Ψηφιακά Μέσα»
2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης
Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

© 2016 nured.uowm.gr