Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων στις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα εδώ

Κατεβάστε τις οδηγίες επιλογής σειράς μαθημάτων εδώ

© 2016 nured.uowm.gr