Επιτυχόντες στην Ξένη Γλώσσα του Δ.Π.Μ.Σ ” Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση”, ακ. έτους 2017-2018

Οι κάτωθι υποψήφιοι πέρασαν επιτυχώς την εξέταση (6/9/2017) στην αγγλική γλώσσα.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ
1 ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2 ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
3 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5 ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
6 ΝΤΡΙΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
7 ΠΑΧΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
8 ΠΙΡΙΤΖΑΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΣΩΖΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
10 ΧΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ

© 2016 nured.uowm.gr