Επίσκεψη του E. Tarasti – Δελτίο Τύπου

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα η
κατεύθυνση Σημειωτική & Επικοινωνία του ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής, έχει την τιμή να φιλοξενήσει τον Καθηγητή Eero Tarasti από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ 
 
όπου θα παραδώσει διαλέξεις με τίτλο:
 
1. Cultural Studies & Semiotics – Τρίτη 21/04/15 12:00 (Μεγ. Αμφιθέατρο Παιδαγωγικής Σχολής -Φλώρινα)
 
2. Semiotics & Musical Signification – Τετάρτη 22/04/15 15:00 (Μεγ. Αμφιθέατρο Παιδαγωγικής Σχολής-Φλώρινα)

 

© 2016 nured.uowm.gr