Έναρξη αξιολόγησης διδακτικού έργου στα ΠΜΣ

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το χειμερινό εξάμηνο
του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://qau.uowm.gr

(αφορά μόνο τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών)

© 2016 nured.uowm.gr