ΔΠΜΣ-Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας, Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 9/2/2024: Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Τρίτη, 13/2/2024: Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και προγράμματα σπουδών

Παρασκευή, 16/2/2024: Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

Τετάρτη, 21/2/2024: Η νέα ελληνική γλώσσα

© 2016 nured.uowm.gr