Απαλλαγή από τέλη φοίτησης στα ΔΠΜΣ 2022-2023

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ “Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα” 2022-2023

http://blogs.uowm.gr/pddm/2022/11/01/pinakas-apallassomenon-apo-teli-foitisis/

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας” 2022-2023

http://blogs.uowm.gr/tmgl/2022/11/01/pinakas-apallassomenon-apo-teli-foitisis/

 

© 2016 nured.uowm.gr