Απαλλαγή από δίδακτρα στο ΔΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής: Η Διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας” 2021-2022- Προσωρινός πίνακας

Σας ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα απαλλασσόμενων από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 131757/Ζ1/2018 (ΦΕΚ 3387/Β΄/10.09.2018 και 79803/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 2988/Β΄/08.07.2021 Υπουργικές Αποφάσεις  και σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Σε εφαρμογή του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων η ανακοίνωση γίνεται με τη χρήση του πρώτου γράμματος του επωνύμου και των πέντε τελευταίων ψηφίων του κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε στην  αίτηση.
  2. Οι ενστάσεις θα αποσταλούν  στο  mail: efotiadou@uowm.gr  κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 08/09/2021 έως και Παρασκευή 10/09/2021 και παρακαλούμε στο κείμενο της ένστασής σας να προσδιορίσετε επακριβώς το λόγο για τον οποίο την υποβάλλετε.
  3. Ο οριστικός πίνακας απαλλασσόμενων θα αναρτηθεί μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Κωδικός υποψηφίου/ας

Τ66633

Κ24437

Δ15021

Κ86476

Λ22046

Ζ68371

Π35443

Τ17276

Γ69474

Α08434

Λ26496

Δ55372

Μ05396

Μ24109

Κ81753

© 2016 nured.uowm.gr